Privacybeleid  Coachpraktijk Froukje Siekman

De privacy van mijn klanten en websitebezoekers respecteer ik zeer en ik zal er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Om je zo helder mogelijk te informeren kun je hieronder lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je klant bent:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres van jezelf en eventueel van de organisatie waarvoor je werkzaam bent
• Bankrekeningnummer voor de facturatie
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Reden: je te kunnen bellen of e-mailen tijdens onze samenwerking, het afwikkelen van de betaling en wettelijke verplichting jegens de belastingdienst. Deze gegevens bewaar ik geanonimiseerd gedurende 7 jaar.
Daarnaast maak ik beknopte aantekeningen over de voortgang van de coaching, uitsluitend bedoeld voor mijn eigen gebruik. Deze gegevens bewaar ik maximaal 1 jaar. Je gegevens worden beveiligd digitaal opgeslagen en/of bewaard in een afgesloten kast. Derden krijgen geen inzage in deze gegevens.

Persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je contact legt over mogelijke samenwerking:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer indien je deze zelf verstrekt.

Reden: informatie te kunnen toezenden over mijn activiteiten en contact te kunnen leggen over mogelijke samenwerking.

Wanneer je mijn website bezoekt:
Gegevens over surfgedrag zijn niet gepersonaliseerd, dus door mij niet terug te voeren op een IP-adres of persoonsnaam.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar coachpraktijkfroukjesiekman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer binnen vier weken op jouw verzoek.
Daarnaast wil ik je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Tot slot

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.